ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Λογιστικής
Πληροφορικής
 
Ανακοινώσεις:
  • 2/10/2014: Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται από τους Επιστημονικούς Υπευθύνους των προγραμμάτων για την έκδοση και υπογραφή των πιστοποιητικών. Προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο με την σχετική ανακοίνωση και εφόσον είστε μέλος ΔΕΠ παρακαλούμε στείλτε email στη διεύθυνση: lmanteso@elke.uoa.gr προκειμένου να σας σταλούν οι κωδικοί πρόσβασης. Εάν έχετε ήδη λάβει κωδικό πρόσβασης πατήστε εδώ για να δείτε το αρχείο.

  • Κανονισμός Λειτουργίας - Εσωτερικός Κανονισμός ΚΕΚ ΕΚΠΑ