ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

στην

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

 

Πληροφορική για Επιχειρήσεις

Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων (MIS) στην Πράξη

Λογιστική και Πληροφορική για Επιχειρήσεις

e-Business (ηλεκτρονικό επιχειρείν)

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ιωάννης Κ. Δημητρίου, PhD Cambridge

Καθηγητής Μαθηματικών-Πληροφορικής

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών