ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ εξ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ στη

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ και ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ και ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

(γενικά για μη Οικονομολόγους και ειδικά για Δικηγόρους)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ και ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Διαπανεπιστημιακή Επιστημονική Επιτροπή

Νικόλαος Ηρειώτης

Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Δημήτριος Βασιλείου

Καθηγητής Τραπεζικής Διοίκησης