ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ στην ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Καλωσόρισμα

Σκοπός του Προγράμματος

Οργάνωση του Προγράμματος

Σε ποιους απευθύνεται

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Διάρκεια

Υλοποίηση Προγράμματος

Προσωπικό

Εξετάσεις και Αξιολόγηση

Δομή Προγράμματος

Απονεμόμενος Τίτλος

Αίτηση Εγγραφής

Κόστος και Χρηματοδότηση

Πληροφορίες

Επιστροφή στα Προγράμματα

Αρχική σελίδα