ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ στη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 

Οργάνωση του Προγράμματος

Φιλοσοφία και στόχοι Προγράμματος

Σε ποιους απευθύνεται

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Διάρκεια παρακολούθησης

Εκπαιδευτικό υλικό

Επικοινωνία Καθηγητή-Φοιτητών

Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις

Γραπτές εργασίες

Αξιολόγηση φοιτητών

Διδακτικό προσωπικό

Απονεμόμενος τίτλος

Κόστος Προγράμματος

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

Επιστροφή στα Προγράμματα Λογιστικής

Αρχική σελίδα