ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύθηκε την 3η Μαΐου του 1837 και στεγάστηκε στην κατοικία του αρχιτέκτονα Σταμάτη Κλεάνθη, στη βορειοανατολική πλευρά της Ακρόπολης. Ήταν το πρώτο Πανεπιστήμιο, όχι μόνο στο νέο Ελληνικό Κράτος, αλλά και γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Το Οθωνικόν Πανεπιστήμιον, όπως λεγόταν πριν πάρει το σημερινό όνομα Eθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, αποτελείτο από τέσσερις Σχολές: Θεολογίας, Νομικής, Ιατρικής και Τεχνών (η οποία περιλάμβανε τότε τις Eφαρμοσμένες Eπιστήμες και τα Mαθηματικά). Είχε 33 καθηγητές, 52 φοιτητές και 75 μη εγγεγραμμένους ακροατές. Το Νοέμβριο του 1841 άρχισαν να λειτουργούν νέες τάξεις σε ένα καινούργιο κτίριο, που σχεδιάστηκε από τον Δανό Αρχιτέκτονα Κρίστιαν Χάνσεν. Η μεγάλη αλλαγή όμως στη δομή του Πανεπιστημίου έγινε το 1904, όταν η Σχολή των Τεχνών διασπάστηκε σε δύο Σχολές: σε αυτή των Τεχνών και αυτή των Επιστημών, η οποία περιέλαβε τις νέες Σχολές Φυσικής, Μαθηματικών και Φαρμακευτικής. Το 1919 προστέθηκε το τμήμα της Χημείας και το 1922 η Σχολή Φαρμακευτικής ξεχώρισε ως τμήμα. Μια άλλη αλλαγή έγινε όταν στην Ιατρική Σχολή προστέθηκε το τμήμα της Οδοντιατρικής.  Σ αυτή την πρώτη, πραγματικά ηρωϊκή περίοδο για την Ελληνική Εκπαίδευση, οι καθηγητές του Πανεπιστημίου έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ του καινούργιου ιδρύματος και των παλαιότερων που λειτουργούσαν σε άλλες χώρες. Ανάμεσα στο 1895 και στο 1911, κάθε χρόνο έμπαιναν στις Σχολές περίπου χίλιοι σπουδαστές και στο τέλος του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου έφτασαν τους δύο χιλιάδες. Αυτό οδήγησε στην απόφαση για καθιέρωση εισαγωγικών εξετάσεων για όλες τις Σχολές, ξεκινώντας από το ακαδημαϊκό έτος 1927-28. Από το 1954 και μετά, ο αριθμός των εισαγόμενων φοιτητών καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση των Σχολών. Στη δεκαετία του 1960 άρχισαν κατασκευαστικές εργασίες στην Πανεπιστημιούπολη, στην περιοχή Ζωγράφου. Τα νέα κτίρια της Πανεπιστημιούπολης περιλαμβάνουν αυτά της Φιλοσοφικής και Θεολογικής, τα τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών και τη Φοιτητική Εστία.

 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται στη πρωτοπορία των ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και μεταξύ των καλύτερων της Ευρώπης στους τομείς της εξειδίκευσής του. H κατάρτιση επιστημόνων με ολοκληρωμένη και υψηλής στάθμης εκπαίδευση, καθώς επίσης και η επιμόρφωση και η βελτίωση του επιπέδου των στελεχών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υπήρξαν, από πολύ νωρίς, βασικοί στόχοι του Ιδρύματος.  Τα τελευταία έτη, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή αποτελεσματικής και αποδοτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευομένων από αυτό, διατηρώντας συγχρόνως τις υψηλές ποιοτικές του προδιαγραφές. 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα οργανώνεται από Διαπανεπιστημιακή Επιστημονική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Λογιστικής κ. Νικόλαο Ηρειώτη, Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος και τον Καθηγητή Τραπεζικής Διοίκησης κ. Δημήτριο Βασιλείου. Η επιτροπή αυτή σε συνεργασία με το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό του προγράμματος, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά:

 1. Οργανώνει και συντονίζει την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης.

 2. Συνεργάζεται με τον Ειδικό Λογαριασμό για την οικονομική διαχείριση του έργου.

 3. Αξιολογεί εσωτερικά το συγκεκριμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και συνεργάζεται με τον πιθανό ανάδοχο, που διενεργεί την εξωτερική αξιολόγηση.

 4. Διενεργεί την αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών στην περίπτωση που υπερβαίνουν τις προβλεπόμενες θέσεις.

 5. Ελέγχει την υλοποίηση του προγράμματος, καθώς και των παρεχομένων διοικητικών υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προς τους συμμετέχοντες.

 6. Υποβοηθά την συνεχή βελτίωση της ποιότητας της παρεχομένης εκπαίδευσης στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 7. Ασκεί τον έλεγχο πραγματοποίησης της διαδικασίας αξιολόγησης της διδασκαλίας και του υλικού του προγράμματος.

     

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα αυτό στα Ειδικά Λογιστικά Θέματα Εταιριών έχει σαν στόχο τη δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών, αλλά και μικρομεσαίων επιχειρηματιών ή ελευθέρων επαγγελματιών, που διαθέτουν σύγχρονες λογιστικές και γενικότερα χρηματοοικονομικές τεχνικές και δεξιότητες για τη λήψη και την πραγματοποίηση αποτελεσματικών αποφάσεων στο σύγχρονο και έντονα ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον.  Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος στις διεθνείς εξελίξεις στην αγορά εργασίας, έτσι ώστε το πρόγραμμα να είναι σε θέση να προάγει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της συλλογικής προσπάθειας, της δημιουργικής και πρωτοβουλιακής δράσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών των ελληνικών επιχειρήσεων.  Το πρόγραμμα επιδιώκει να οργανώσει και να προσφέρει την γνώση με τέτοιον τρόπο που να είναι ενιαία, κατανοητή, ελκυστική και ενδιαφέρουσα, προσφέροντας στον φοιτητή νέες δυνατότητες σκέψης, κρίσης, δράσης, κατανόησης και αντιμετώπισης των χρηματοοικονομικών θεμάτων. Η καινοτόμος αυτή προσπάθεια προωθεί την εξοικείωση του φοιτητή με τις νέες τεχνολογίες και την τεχνολογία γενικότερα, αναδεικνύει την σπουδαιότητα της διασύνδεσης γνωστικών αντικειμένων (στο μέτρο που απαιτείται) και ενισχύει την σφαιρική ανάλυση βασικών θεμάτων για την αποτελεσματικότερη απόκτηση Λογιστικών και γενικότερα Χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτίμηση με κάποια εργασιακή εμπειρία.  Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.  Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Προγράμματος στην οδό Χέυδεν 4, 104 34 Αθήνα, τα εξής δικαιολογητικά: (1) Αίτηση εγγραφής (με βάση το έντυπο του Πανεπιστημίου) η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://kek.uoa.gr/faith, (2) Βιογραφικό Σημείωμα, (3) Φωτογραφία, και (4) Αντίγραφο Πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις Θεματικές Ενότητες, οι οποίες προσφέρονται και αυτοτελώς. Οι Θεματικές Ενότητες είναι οι εξής:

 

1η Θεματική Ενότητα: Λογιστική για Στελέχη

Η Θεματική αυτή Ενότητα περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα

 • Αρχές Γενικής Λογιστικής

 • Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ)

 • Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)

2η Θεματική Ενότητα: Λογιστική Εταιριών

Η Θεματική αυτή Ενότητα περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα

 • Ειδικά Θέματα Λογιστικής Εταιριών

 • Ειδικά Θέματα Φορολογικής Λογιστικής

 • Διοικητική Λογιστική Κοστολόγηση

 3η Θεματική Ενότητα: Εσωτερικός Έλεγχος και Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Η Θεματική αυτή Ενότητα περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα

 • Αρχές Εσωτερικού Ελέγχου

 • Μεθοδολογία Εσωτερικού Ελέγχου

 • Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τα παραδοσιακά συστήματα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι κλειστού τύπου, διαμορφώνονται δηλαδή κεντρικά, θέτουν μία σειρά από περιορισμούς σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε αυτά, όπως είναι, για παράδειγμα, η αδυναμία της φυσικής παρουσίας του φοιτητή στις αίθουσες διδασκαλίας, η υποχρέωση εισαγωγικών εξετάσεων, το σχετικά στενό φάσμα ηλικιών που καλύπτεται, ο μονοσήμαντος καθορισμός πορείας ενός νέου ανθρώπου από μία μόνο αρχική επιλογή, κλπ.  Τα ανοικτά συστήματα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διέπονται από την αντίληψη ότι η μόρφωση είναι δικαίωμα όλων, σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.  Κατά συνέπεια, τα συστήματα αυτά απευθύνονται σε μεγάλο φάσμα ενδιαφερομένων και παρέχουν όσο γίνεται περισσότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες.  Η κατοικία χρησιμοποιείται ως κύριος χώρος μάθησης και ο φοιτητής επιλέγει το χρόνο μελέτης και το ρυθμό με τον οποίο μαθαίνει.  Επιπλέον, τα συστήματα αυτά δεν προϋποθέτουν επιτυχείς εισαγωγικές εξετάσεις, αλλά βασίζονται στην εργασιακή εμπειρία των φοιτητών και απευθύνονται σε ευρύτερο φάσμα ηλικιών. 

Το πρόγραμμα προσφέρεται με την εκπαιδευτική διαδικασία της Ανοικτής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΑεξΑΕ) και web training. Η μεθοδολογία web training βασίζεται στην χρήση του διαδικτύου και σε εφαρμογές στις οποίες είναι εξοικειωμένοι όλοι οι χρήστες Η/Υ. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία συνδυάζει την κατάρτιση του εκπαιδευόμενου, οποιαδήποτε στιγμή έχει αυτός ελεύθερο χρόνο (anytime) και σε οποιοδήποτε χώρο (anywhere), αρκεί να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Ειδικότερα, ο εκπαιδευόμενος θα συναντηθεί με τον εκπαιδευτή του (tutor) δύο φορές στην διάρκεια της κάθε Θεματικής Ενότητας, δηλαδή έξι φορές στην διάρκεια του συνολικού προγράμματος, για τέσσερις ώρες την κάθε συνάντηση, ενώ το υπόλοιπο χρονικό διάστημα θα υποστηρίζεται από βοηθητικά εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά μέσα. Συγκεκριμένα, η μέθοδος εκπαίδευσης περιλαμβάνει:

 • Παράδοση του βασικού εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή. Το εκπαιδευτικό υλικό θα έχει συγγραφεί με την εξ αποστάσεως μεθοδολογία.

 • Εκπόνηση μιας εργασίας, κατά την διάρκεια της κάθε Θεματικής Ενότητας του προγράμματος. Στο τέλος της κάθε Θεματικής Ενότητας υπάρχουν γραπτές εξετάσεις επί των τριών μαθημάτων που η Θεματική Ενότητα περιλαμβάνει. Ο εκπαιδευόμενος, ο οποίος θα συμμετέχει με επιτυχία στην εργασία και στις εξετάσεις και θα λάβει τουλάχιστον την βάση πέντε με άριστα το δέκα, θα ολοκληρώσει επιτυχώς την Θεματική Ενότητα. Η εργασία συμμετέχει στο 30% της τελικής βαθμολογίας. Η επιτυχής ολοκλήρωση και των τριών Θεματικών Ενοτήτων οδηγεί στην επιτυχή ολοκλήρωση του συνολικού προγράμματος.

 • Ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις των εκπαιδευομένων με τον επιβλέποντα καθηγητή τους σε αίθουσα, δύο φορές στην διάρκεια της κάθε Θεματικής Ενότητας και για τέσσερις ώρες η κάθε συνάντηση.

 • Συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη μέσω e-mail ή τηλεφώνου.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η διάρκεια παρακολούθησης του συνολικού προγράμματος είναι εννέα μήνες και αντιστοιχεί σε 225 διδακτικές ώρες. Το συνολικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις Θεματικές Ενότητες. Η κάθε Θεματική Ενότητα έχει τρίμηνη διάρκεια και αντιστοιχεί σε 75 διδακτικές ώρες. Ακόμη, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κάθε Θεματική Ενότητα αυτοτελώς, λαμβάνοντας Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης. Κάθε Θεματική Ενότητα περιλαμβάνει τρία μαθήματα. Η διδασκαλία όλων των μαθημάτων γίνεται με την μέθοδο της Ανοικτής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΑεξΑΕ), ενώ θα πραγματοποιηθούν και δύο συναντήσεις των φοιτητών ανά Θεματική Ενότητα με τον σύμβουλο-καθηγητή τους, διάρκειας 4 ωρών η καθεμία. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Οι φοιτητές λαμβάνουν τμηματικά και μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό.  Το υλικό αυτό αποτελείται από βιβλία, ασκήσεις κάθε είδους, παράλληλα κείμενα (μέρη βιβλίων, άρθρα, κλπ.) και συνοδευτικά βιβλία που συνιστάται να προμηθευτούν οι ίδιοι οι φοιτητές.  Το εκπαιδευτικό υλικό συνοδεύεται από έναν Οδηγό Σπουδών που περιέχει πληροφορίες και απαντήσεις στα ερωτήματα που ενδεχομένως θα υπάρξουν από τους φοιτητές σχετικά με τη λειτουργία και την πορεία του προγράμματος, το περιεχόμενο του, τη διδακτέα ύλη, το χρονοδιάγραμμα μελέτης, την εκπόνηση των γραπτών εργασιών, τις τελικές εξετάσεις κλπ. 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ - ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οι φοιτητές υποστηρίζονται συνεχώς από τους καθηγητές τους και επικοινωνούν τακτικά με αυτούς, κατά την διάρκεια του προγράμματος (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, FAX, τηλεφώνου ή αλληλογραφίας).  Ένας καθηγητής αντιστοιχεί ανά τριάντα περίπου φοιτητές. 

 

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Οι φοιτητές συμμετέχουν στις ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις (Ο.Σ.Σ.) οι οποίες γίνονται σε χώρους που θα ορίσει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  Κάθε φοιτητής συμμετέχει σε 2 Ο.Σ.Σ. στη διάρκεια κάθε Θεματικής Ενότητας, δηλαδή σε 6 συνολικά Ο.Σ.Σ. Κάθε Ο.Σ.Σ. έχει 4ωρη διάρκεια και συντονίζεται από τον αρμόδιο καθηγητή.  Αν και οι συναντήσεις αυτές δεν είναι υποχρεωτικές, εκτιμάται ότι είναι ιδιαίτερα ουσιώδεις, γιατί βοηθούν σημαντικά στο να αποσαφηνιστούν δυσνόητα σημεία και να κατανοήσει ο φοιτητής πληρέστερα το γνωστικό αντικείμενο. Επιπλέον, κατά τις συναντήσεις αυτές αναπτύσσεται η γνωριμία και η επικοινωνία μεταξύ καθηγητή φοιτητών και των φοιτητών μεταξύ τους. 

 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής τους οι φοιτητές εκπονούν μια γραπτή εργασία ανά Θεματική Ενότητα, η οποία αξιολογείται από τον καθηγητής τους. Η γραπτή εργασία είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές και πρέπει να αποστέλλεται στον αρμόδιο καθηγητή σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, οι οποίες αναφέρονται στον Οδηγό Σπουδών. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οι φοιτητές εξετάζονται γραπτώς σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος. Οι τελικές εξετάσεις θα έχουν τη μορφή των πολλαπλών επιλογών, επίλυσης ασκήσεων και ανάπτυξης θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο του προγράμματος.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητές άλλων Ελληνικών και Ξένων  Πανεπιστημίων, καθώς και στελέχη αναγνωρισμένου επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους.

 

ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Στους επιτυχόντες σε όλα τα διδασκόμενα μαθήματα, χορηγείται Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης ή Επιμόρφωσης (ανάλογα με τον αριθμό των Θεματικών Ενοτήτων που θα παρακολουθήσουν).

 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το κόστος της κάθε Θεματικής Ενότητας ανέρχεται στο ποσό των 800 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται με την εγγραφή στην Θεματική Ενότητα, δηλαδή το κόστος του συνολικού προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει τρεις Θεματικές Ενότητες ανέρχεται σε 2.400 ευρώ. Η διαχείριση των οικονομικών πόρων του νέου προγράμματος γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η διαχείριση των πόρων και δαπανών του συγκεκριμένου προγράμματος καθορίζεται από την Ειδική Διαπανεπιστημιακή Επιτροπή. Σε περίπτωση συμμετοχής στο πρόγραμμα πλέον των 5 ατόμων που απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση, χορηγείται έκπτωση διδάκτρων της τάξης του 10%. Μέρος του κόστους του προγράμματος αυτού επιστρέφεται στις Επιχειρήσεις μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% του ΟΑΕΔ (Νόμος 2224/94).

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία των Προγραμμάτων οδός Χέυδεν 4, 1ος όροφος, 104 34 Αθήνα, τηλ.: 210-8259886, ή να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα http://kek.uoa.gr/faith.

 

Για να κατεβάσετε την αίτηση πιέστε εδώ.