ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ στη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 

Οργάνωση του Προγράμματος

Φιλοσοφία και Στόχοι Προγράμματος

Σε ποιους απευθύνεται

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Διάρκεια παρακολούθησης

Εκπαιδευτικό υλικό

Επικοινωνία Καθηγητή - Φοιτητών

Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις

Γραπτές εργασίες

Αξιολόγηση φοιτητών

Διδακτικό προσωπικό

Απονεμόμενος Τίτλος

Κόστος Προγράμματος

Πληροφορίες

Επιστροφή στα Προγράμματα

Αρχική σελίδα