ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ στη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 

Οργάνωση του Προγράμματος

Φιλοσοφία και Στόχοι  Προγράμματος

Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Διάρκεια παρακολούθησης

Εκπαιδευτικό υλικό

Επικοινωνία Καθηγητή - Φοιτητών

Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις

Γραπτές εργασίες

Αξιολόγηση φοιτητών

Διδακτικό προσωπικό

Απονεμόμενος Τίτλος

Κόστος Προγράμματος

Πληροφορίες

Επιστροφή στα Προγράμματα

Αρχική σελίδα